منابع روسی از پایان خروج جیش الاسلام از شهر الضمیر در حومه شمال شرقی دمشق خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیاالیوم، منابع روسی از خروج افراد جیش الاسلام به همراه خانواده هایشان از شهر الضمیر در حومه شمال شرقی دمشق به سوی شهر جرابلس در حومه شمالی حلب خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ ۳۰ اتوبوس ۱۸۲۶ از جمله ۶۰۰ فرد مسلح را به سوی جرابلس در راستای توافق میان دمشق و مخالفان، منتقل کردند. ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ فرد مسلح تصمیم به حل و فصل اوضاع خود با دولت سوریه و ماندن در این شهر گرفتند.

به محض خروج افراد مسلح از شهر الضمیر نیروهای امنیت داخلی سوریه وارد شهر شدند تا به پاکسازی آن از مین ها بپردازند.