حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان این که داعش نمونه بشر جاهل است، گفت: اگر بشر جاهل و نادان نباشد چنین حرکت هایی را انجام نمی دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم ظهر امروز در دیدار با جمعی از معلمان استان قم با اشاره به آیه ۳۱ سوره بقره بیان داشت: مقام معلم والا و معلمیت از صفات خداوند است.

وی ادامه داد: سخن فرشتگان خطاب به خداوند مبنی بر این که ما تو را تسبیح می کنیم بنابراین چه نیازی است انسانی را بیافرینی که فساد می کند، نشان می دهد آنها داعش امروزی را می دیده اند که سربریدن را افتخار می دانند.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم داعش را بشر جاهل و نادان دانست و بیان داشت: داعش نمونه جهل کامل است و اگر بشر جاهل و نادان نباشد چنین حرکت هایی را انجام نمی دهد؛ گرچه اختلاف نظرهایی وجود دارد اما این اختلاف دلیل از بین بردن حیات یک انسان نمی شود.

وی ادامه داد: خداوند در جواب فرشتگان بیان می کند من چیزی می دانم که شما نمی دانید؛ در روایات بیان شده است حکمت خلقت بشر ائمه معصوم(ع) هستند؛ خداوند افراد جنایتکار را به این جهان آورده است تا اتمام حجت کند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی به روایتی از امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) عقل کامل است و علمی نیست که بخواهد به وی افزوده شود اما باز هم خداوند می گوید از من درخواست کن تا به علم تو بیفزایم زیرا علم نور است و خداوند نور را در دل بندگان خود قرار می دهد.

وی در پایان اظهارداشت: دشمن گمان می کرد با ترور شهید مطهری به موفقیت دست پیدا کرده است در حالی که خداوند هزاران نفر مانند شهید مطهری را جایگزین خواهد کرد گرچه شهادت چنین شخصیتی موجب تأسف است و حتی شهادت وی موجب نام گذاری این روز به معلم شده است.