رییس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان خاطرنشان کرد که مردم این کشور باید فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز را گسترش دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله عبدالامیر قبلان رییس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در دیدار با تیمور جنبلاط نامزد دروزی انتخابات آینده پارلمان این کشور بیان داشت: مردم لبنان با یکدیگر برادر و شریک هستند بنابراین باید در راستای حفظ وحدت در این کشور و توسعه ارتباطات فرهنگی تلاش وافری انجام دهند.
وی تاکید کرد که مردم لبنان باید ثبات را در این کشور حفظ و بر فرهنگ زندگی مسالمت آمیز تاکید کنند.

تیمور جنبلاط نیز در این دیدار، آیت الله قبلان را یک شخصیت همه و تاثیرگذار در لبنان دانست و تصریح کرد که ما همیشه به دیدگاه و نظرات رییس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان گوش می‎دهیم.