سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای درباره خطر اعدام ۲ زندانی سیاسی بحرینی توسط رژیم آل خلیفه هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه، سازمان عفو بین الملل امروز جمعه (۳۱ فروردین) با صدور بیانیه ای فوری نسبت به خطر اعدام دو تن از زندانیان سیاسی بحرین محمد رمضان و حسین موسی که حکم اعدام آنها هر لحظه با امضای پادشاه بحرین ممکن است اجرا گردد هشدار داده است.

عفو بین الملل با اشاره به اینکه این دو نفر از قربانیان شکنجه بوده و دادگاه بحرین با استناد به اعترافهایی که زیر شکنجه اخذ شده اند، حکم اعدام آنها را صادر نموده است خواستار توقف حکم اعدام و از سرگیری مجدد محاکمه آنها شد.

در این بیانیه از مسوولان بحرین خواسته شده تا تمامی حکم های اعدام صادره را کاهش دهند و همچنین در خصوص دو زندانی سیاسی مذکور اعلام موضع گیری شفاف نمایند و محاکمه آنان را مجددا با التزام به روشهای محاکمه عادلانه و بدون استناد به ادله ی شفاهی متهمان که زیر شکنجه اخذ شده اند و بدور از در نظر گرفتن عقوبت اعدام از سرگیرند.

حسین موسی و محمد رمضان دو تن از زندانیان اندیشه بحرین در دسامبر ۲۰۱۴ محکوم به اعدام شده و دیوان عالی بحرین در نوامبر ۲۰۱۵ تجدید نظر در حکم آنها را وارد ندانسته و حکم اعدام آنان را برای اجرای نهایی نمود و اکنون اجرای حکم اعدام آنها تنها در انتظار امضای پادشاه است.