حجت الاسلام «سید عبدالله الغریفی» از علمای برجسته بحرین روز گذشته پس از پایان دوره درمانی کوتاه مدت در تایلند به بحرین بازگشت.

به گزارش پرس شیعه ، حجت الاسلام «سید عبدالله الغریفی» (معروف به علامه الغریفی) از علمای برجسته بحرین، ۱۱ آوریل جاری ( ۲۲ فروردین) برای معالجه به تایلند سفر کرده بود و پس از انجام موفقیت آمیز آزمایشهای مورد نیاز به بحرین بازگشت.

وخامت اوضاع جسمی الغریفی پیش از این باعث توقف سلسله سخنرانی های جمعه شبهای وی در مسجد القفول بحرین شده بود که به مدت ۵ سال بطور مستمر ادامه داشته و بحث در خصوص اوضوع کنونی بحرین را نیز در برمی گرفت.