۲ تَن از مزدوران رژیم سعودی در عملیات تک تیراندازانِ ارتش و کمیته های مردمی یمن در شهر نجران هدف اصابت گلوله قرار گرفته و به هلاکت رسیدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنان به عملیات های خود علیه سعودیها و مزدوران آنها در مناطق مرزی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، تک تیراندازان یمنی اخیرا عملیاتی را علیه مزدوران سعودی در شهرهای مرزی ترتیب دادند.

به دنبال این عملیات، دو تَن از مزدوران سعودی به ضرب گلوله تک تیراندازان در نجران به هلاکت رسیدند.