آیت الله سیدمحمدتقی مدرسی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شرایط امروز در واقع اعلام ورشکستگی وهابیت است و دنیا منتظر گفتمان جدیدی است که جایگزین وهابیت شود.

به گزارش پرس شیعه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر خود به عراق با آیات عظام حکیم و مدرسی دیدار و گفت و گو کرد. آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید نجف اشرف در این دیدار گفت: مسئولین با مردم با محبت و نرمی رفتار کنند، نقاط اختلاف برانگیز را کنار بگذارند، از کسانی که با آنان اختلاف نظر دارند، متنفر نباشند و با آن ها همانند طرفداران و حامیان خود رفتار کنند تا اختلاف منجر به شکاف و جدایی نشود.

وی با اشاره به مراسم زیارت اربعین و اینکه چگونه در اربعین اختلافات میان طبقات جوامعی که از کشورهای مختلف جهان می آیند، کنار گذاشته می شود، افزود: همگی احساس می کنند که امتی واحد هستند و هیچ فرقی میان مردم چینی، آفریقایی و اروپایی نیست و هیچ کس در راه کربلا احساس غربت نمی کند؛ چرا که نیت ها یکی است و همگی به سوی کسی می روند که به خاطر اصول جاودانه، جان خود را فدا کرد.

آیت الله حکیم تصریح کرد: مرجعیت دینی به تمامی اقشار جامعه به یک اندازه توجه دارد؛ چرا که مرجعیت همگی را دوست دارد و برای خیر و مصلحت آن ها تلاش می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از آیت الله حکیم گفت: توصیه ها و راهنمایی های شما تأثیر آشکاری در آینده کاری ما خواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با آیت الله سیدمحمدتقی مدرسی از مراجع تقلید شیعیان در کربلا دیدار و گفت و گو کرد.

 سیدعباس صالحی در این دیدار بر ضرورت فرهنگسازی در جوامع اسلامی بر اساس شرایط و نیازهای جدید از جمله دوران پس از وهابیت تاکید کرد.

آیت الله سیدمحمدتقی مدرسی نیز گفت: شرایط امروز در واقع اعلام ورشکستگی وهابیت است و دنیا منتظر گفتمان جدیدی است که جایگزین وهابیت شود.

آیت الله مدرسی با اشاره نقش نخبگان و علمای اسلام در این زمینه گفت: باید برای فرهنگسازی در جوامع اسلامی اهتمام داشته باشیم.