بیستمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و اندیشه آمریکایی اکتبر ۲۰۱۸ در نیویورک- ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیستمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و اندیشه آمریکایی در روزهای ۸- ۹ اکتبر ۲۰۱۸ در نیویورک- ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات کنفرانس شامل فلسفه آمریکایی، فلسفه آمریکایی در قرن هفدهم، فلسفه آمریکایی در قرن هجدهم، فلسفه آمریکایی در قرن نوزدهم، قرن بیستم و فلسفه اخیر آمریکا، چارلز پرس، ویلیام جیمز، جان دیوئی، پراگماتیست‌ها، پراگماتیسم، دانش، دموکراسی، رشد، حقیقت، اخلاق، فلسفه سیاسی، اعلام استقلال، آزادی، جامعه وهویت است.

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود چکیده آثار خود را تا پایان روز ۱۱ مه ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۸/۱۰/new-york/ICAPT?step=۲ ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۸/۱۰/new-york/ICAPT مراجعه گردد.