کتاب «وحدت وجود از دیدگاه سه حکیم صدرالمتألهین شیرازی، علامه طباطبایی و حکیم آقا علی مدرس» به قلم حجت الاسلام سید محمدمهدی نبویان، زیر نظر آیت الله فیاضی منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «وحدت وجود از دیدگاه سه حکیم (صدرالمتألهین شیرازی، علامه طباطبایی و حکیم آقا علی مدرس)» به قلم حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی نبویان، زیر نظر آیت الله فیاضی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شده است.

مسئله وحدت وجود از مسائل کلان هستی شناختی است که در فضای عرفانی آغاز و به‌تدریج در فضای فلسفی وارد شده است.
قبول یا انکار این مسئله، همه مسائل فلسفی را تحت‌ الشعاع قرار می دهد. عارفان و برخی از فیلسوفان، معتقد به وحدت شخصی وجود و برخی دیگر قائل به کثرت وجود شده‌اند.

کتاب پیش روی، درصدد توصیف، تحلیل و بررسی وحدت وجود از دیدگاه سه حکیم نامدار عالم تشیع، یعنی صدرالمتألهین شیرازی، علامه طباطبایی و آقاعلی مدرس است.
همچنین با طرح نظریه «تداخل وجودی» تبیین جدیدی از وحدت و کثرت موجودات و رابطه میان آن‌ها عرضه کرده است که بر پایه آن، وجود مخلوقات نیز مانند وجود خداوند حقیقی است، اما وجود خداوند به دلیل عدم تناهی، متداخل در وجود مخلوقات است.

کتاب «وحدت وجود از دیدگاه سه حکیم» در ۳۲۴صفحه و به قیمت ۲۲هزارتومان منتشرشده است.