رئیس پارلمان لبنان ضمن مخالفت با طرح های تفرقه افکنانه در این کشور گفت: به احدی اجازه داده نخواهد شد که وحدت ملی و همزیستی مشترک را خدشه دار کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ضمن تاکید مجدد بر ائتلاف جنبش امل و حزب الله لبنان گفت: این ائتلاف ملی برای حمایت لبنان از تجاوز اسرائیل است.

وی افزود: کسی که نتواند از مرزهایش حمایت کند مجبور به دفاع پایتختش خواهد شد اگر اسرائیل در مرزهای کسروان باشد من کسروانی هستم اگر در مرزهای عکار باشد من عکاری هستم. همه باید بدانند که لبنان کوچکتر از آن است که تجزیه شود. لبنان همواره متعلق به همه فرزندانش می ماند.

نبیه بری گفت: همه به ویژه کسانی که در راستای فتنه افکنی حرکت می کنند بدانند که جنوب با همه روستاهایش صخره ای برای وحدت و همزیستی مشترک است. کسانی که ویروس مذهبیت حمل می کنند به آنها می گوییم که در مکان دیگر آنرا قرار دهند نه جنوب و نه  لبنان تحمل این مرض کشنده را ندارد. لبنان به مثابه ریه ای خواهد بود که همه لبنان با آن نفس می کشد.

وی ضمن مخالفت شدید با طرحهای فتنه افکنانه اعلام کرد: آنها موفق نخواهند شد که روز ششم ماه مه را به ماتم سرای دموکراسی تبدیل کنند. به احدی اجاز داده نخواهد شد که وحدت ملی و همزیستی مشترک را خدشه دار کند.