آثار حسن روحانی در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب تهران ارائه می‌شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی مهیای بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران می‌شود.

شروع ساخت این غرفه به مساحت ۱۳۰ متر از روز شنبه آغاز شده است و بخش‌های انتشارات، مرمت اسناد، فیپا و نسخ خطی از جمله بخش‌های اصلی این غرفه است.

بر اساس این گزارش، آثار رئیس‌جمهور نیز مطابق سال‌های قبل در این غرفه ارائه می‌شود.

همچنین از شاخصه‌های غرفه امسال سازمان اسناد و کتابخانه ملی نمایش اسناد و کتاب‌های خطی به حالت اصل نسخه است.

بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت در محل شهر آفتاب آغاز می‌شود و غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن آ ۳ قرار دارد.