حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور مسابقات بین المللی قرآن را ظرفیتی برای ایجاد موج قرآنی در آحاد جامعه دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن وعترت کشور در خصوص ظرفیت های مسابقات بین المللی در گفتگو با مهر،گفت: مسابقات بین المللی قرآن نشانه ای است که ظرفیت های حرفه ای هرکشوری را در خصوص فعالیت های قرآنی نشان می دهد و قطعا برای میزان فعالیت های کیفی و کمی کشور در مقایسه با سایرملل مسلمان جایگاه ویژه ای دارد.

وی با اعلام اینکه این دوره از مسابقات نشان دهنده فعالیت های آموزشی قرآن کریم است، تصریح کرد: مسابقات نشان دهنده فعالیت های آموزشی قرآن کریم است مخصوصا اینکه از جانب معاندین به فعالیت های قرانی اتهاماتی از جمله عقب ماندگی در رشته های حفظ و قرائت به کشور ما زده شد که  با هدایت های شخص مقام معظم رهبری  و دلسوزی بالغانه فعالیت های قرآنی در سالهای اخیر رشد خیلی زیاد و مناسبی را شاهد بودیم.

محمدی با اشاره به جنبه های فرعی مسابقات افزود: ما در مسابقات بین المللی در حوزه های حرفه ای با اتفاقات خوب و با خلاقیت های خوب و رشته های جدید و متنوعی که هر ساله اتفاق می افتد روبرو هستیم چه در حوزه فیزیکی و محتوایی اما ما هنوز نتوانستیم  مسابقات را در سطح کشور و در بین آحاد مردم کشور ترویج دهیم و در بین مردم  موج قرآنی راه بیاندازیم.

وی با اشاره به اینکه همت و مساعدت رسانه ملی در زمینه نفوذ امور قرآنی راهبردی است، ادامه داد: باید کاری کنیم تا مسابقات بین المللی برای همه جذاب بوده و به نوعی در تک تک خانواده ها نفوذ پیدا کند و این مسابقات مهم ترین اتفاق قرآنی حاضر در کشور است که می تواند موجی بزرگ در زمینه قرآنی در بین عموم ایجاد می کند که در این زمینه همه دستگاه ها از جمله رسانه ملی، به عنوان بزرگترین دستگاه برای جذب عموم مردم در این مقوله بسیار اهمیت دارد.

محمدی با تاکید بر اهمیت و نقش حضور قرآن آموزان و موسسات قرآنی در مسابقات بین المللی، اظهار داشت: زیر ساخت ایجاد  این مسابقات و متسابقین موسسات قرآنی هستند در واقع کسانی که مسابقه می دهند را موسسات قرآنی تربیت کرده اند و یا در مجموعه های مردمی رشد پیدا کرده اند  ولی به مرحله مسابقات که میرسد به موسسات مردم نهاد کم لطفی می شود.

وی با اشاره به جایگاه موسسات قرآنی در مسابقات بین المللی ادامه داد:  ما برای اینکه بتوانیم مخاطب را جهت دهی کنیم چاره ای نداریم جز اینکه به حضور موسسات قرآنی اهمیت بیشتری دهیم چرا که موسسات قرآنی همسو با فعالیت های قرآنی بوده و در سطح عام جامعه فعالیت می کنند و زیر ساخت  اصلی مسابقات محسوب می شوند  و قرآن آموزان موسسات قرآنی برای اینکه به مراحل عالی برسند انگیزه ای برای حضور در مسابقات خواهند داشت.

مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور در خصوص حضور موسسات در سال های گذشته در موسسات اضافه کرد: ما در سالهای گذشته برنامه های خوبی برای موسسات مردم نهاد داشتیم که بخشی از آن  پشتیبانی و ایاب و ذهاب برای موسسات قرآنی بود و باعث شرکت  موسسات با انگیزه بسیار زیاد می شد که این برای موسسات بسیار عالی و خوب و مثمر ثمر بود و هم مسابقات هیجان بیشتری می گرفت منتها در سال گذشته این اتفاق نیافتاد و موسسات نیز بنا برمنابع محدود خود توانایی شرکت در این مسابقات را نداشتند و امسال نیز با رایزنی های صورت گرفته این اتفاق پیش نیامد و ما شاهد عدم حضور مخاطبین هدف و قرآن آموزان موسسات هستیم.