انجمن دانشجویان عراقی در ایران همایش دستاوردهای الحشد الشعبی را در دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ انجمن دانشجویان عراقی در ایران به منظور بزرگداشت پیروزی های ارزشمند بزرگ مردان الحشد الشعبی عراق همایش “دستاوردهای الحشد الشعبی” را برگزار خواهد کرد.

این همایش در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، سلاعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

سخنرانان همایش “دستاوردهای الحشد الشعبی”، «سید هاشم الحیدری»، «ابوجاسم العسکری» و «شیخ عدنان الشمحانی» خواهند بود.

ابوجاسم العسکری نماینده پارلمان عراق، فرمانده تیپ امام کاظم(ع) در حشد شعبی و مسئول دفتر سیاسی سپاه بدر است و شیخ عدنان الشمخانی دبیرکل جریان رسالیون عراق می باشد.