مقامات محلی افغانستان از وقوع انفجاری قوی در غرب کابل خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از افق، مقامات محلی افغانستان از وقوع انفجار در منطقه «دشت برچی» واقع در غرب کابل خبر دادند.

گفته می شود که این انفجار در صف توزیع شناسنامه ها در مرکز ثبت احوال نفوس کابل صورت گرفته است.

هنوز از تلفات این حادثه اطلاعاتی در دست نیست اما به گفته شاهدین عینی احتمال تلفات بالای غیر نظامیان در این حمله بسیار است.

هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.