سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش معلمان در جامعه امروز، معلمان را یکی از مهم ترین بخش های جامعه در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ مسعود ثقفی افزود: تصور رایج در بحث اقتصاد و تولید این است که سنخیتی با آموزش ندارد اما جز اینکه آموزش زیر ساخت اقتصاد و تولید، باید بر مبنای علمی قرار گیرد، در سال اقتصاد مقاومتی نیز آموزش و پرورش یکی از مهم ترین دستگاه های اجرایی است.

وی معلمان را یکی از مهم ترین بخش های جامعه در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل معرفی کرد و افزود: «وقتی صحبت از تولید ملی است، صرفا نباید کالاهای مصرفی را مورد توجه قرار دهیم و باید به تمام رویکردها برای تولید داخلی توجه کنیم.

ثقفی بهره وری در تعلیم و تربیت را از جمله محورهای مورد نظر وزارت خانه متبوع اش دانست و افزود: «اگر تکریم معلمان را درست ساماندهی و ارزیابی کنیم، خواهیم توانست به ارتقای بهره وری در تعلیم و تربیت دست یابیم.

همچنین قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در رادیو گفتگو سخن می گفت، معلمان را علم و ادب در جان متعلمان دانست و افزود: آرزو می کنم زمانی روز معلم و کارگر فرا برسد و نیاز نباشد از این نکته سخن بگوییم که ای کاش به این عزیزان توجه بیشتری می شد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به معلم در دین مبین اسلام، در خصوص برنامه ریزی های مجلس در این حوزه گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات از ابتدای مجلس نهم، اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داد و در این سند تعریف شده که هدف از آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه است.

جعفری با اشاره به فراز و نشیب های دولت افزود: از دولت انتظار داریم این سند بنیادین اجرایی شود که به لحاظ توجه به معیشت فرهنگیان عزیز، اهداف ما محقق می شود و به نظام نوین آموزشی که ما را به خلیفه الهی برساند، دست خواهیم یافت.