نخست وزیر عراق در جمع عشایر الانبار گفت: فداکاری های نیروهای ما به پیروزی در مقابل باندهایی که قصد بازگرداندن عراق به دوران قبل از تاریخ را داشتند، منجر گردید.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه، نخست وزیر عراق بر اهمیت تلاش برای عدم بازگشت طائفه گرایی و اوضاع گذشته به این کشور تاکید کرد.

بنا بر بیانیه صادره از سوی دفتر نخست وزیر عراق، «حیدر العبادی» طی سخنانی در تجمع بزرگ عشایر استان الانبار گفت: ما بر اهمیت تلاش برای عدم بازگشت طائفه گرایی، حاکم شدن اوضاع گذشته و عدم گوش دادن به صداهایی که خیرخواه عراق نیستند تاکید می کنیم.

وی افزود: فداکاری های نیروهای ما به پیروزی در مقابل باندهایی که قصد بازگرداندن عراق به قبل از تاریخ را داشتند، منجر گردید.

حیدر العبادی با بیان اینکه عراقی ها هنگام دفاع از عراق انگیزه های سیاسی نداشته و تنها بخاطر میهن خود وارد عمل شدند، خون های ریخته شده بر زمین را بزرگترین گواه اتحاد آنها دانست.

نخست وزیر عراق ادامه داد: همانگونه که معجزه پیروزی را رقم زدیم به معجزه دوم نیز که بازسازی، سازندگی، سرمایه گذاری و تامین فرصت های شغلی است تحقق خواهیم بخشید.