سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: تا زمانی که مطمئن نشویم تمام پول ناشی از فروش محموله آب سنگین به آمریکا واریز شده است این محموله منتقل نمی‌شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صدا و سیما، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: تا زمانی که مطمئن نشویم تمام پول ناشی از فروش محموله آب سنگین به آمریکا واریز شده است این محموله حمل و منتقل نمی‌شود.

با تبیین مسایل مرتبط با فروش آب سنگین به آمریکا گفت: البته ما تضمین های کافی را گرفته ایم و اکنون نیز صددرصد از کاری که انجام داده ایم مطمئنیم.

وی تصریح کرد: به علت اینکه اخیرا در حکم قضایی دیوان عالی آمریکا به دو میلیارد دلار از دارایی های کشورمان دستبرد زده شد احتیاط بیشتری می کنیم و قطعا طوری رفتار خواهیم کرد که چنین اتفاقاتی به هیچ عنوان نیفتد.

کمالوندی با بیان اینکه ما مسئولیت شرعی و قانونی در این زمینه داریم، تاکید کرد: باید به طور قطع در این باره مطمئن شویم و بدون اینکه دقیقا بررسی شده باشد، کاری انجام نمی دهیم.