ترامپ در پیامی به پیش بینی رأی دموکراتها به رئیس کنونی سازمان سیا و نامزد احراز تصدی وزارت خارجه این کشور پرداخت.

به گزارش پرس شیعه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری به پیش بینی درباره رأی دموکراتهای سنا به مایک پمپئو رئیس کنونی سازمان سیا و نامزد احراز تصدی وزارت خارجه این کشور پرداخت.

رئیس جمهوری آمریکا در این پیام آورده است: باور اینکه مانع تراشان ممکن است علیه وزیر خارجه جدید رأی دهند، خیلی سخت است. دموکرات ها صدها آدم خوب از جمله سفیرمان در آلمان را تأئید نکردند.

وی در ادامه آورده است: آن ها در فرایند تأئید همه افراد تعلل می کنند؛ به گونه ای که تا کنون سابقه نداشته است. به جمهوریخواهان بیشتری نیاز است.