دفتر نخست وزیر انگلیس در بیانیه ای تلاش برای ماندن این کشور در اتحادیه اروپا را نادرست دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، دفتر «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در بیانیه ای اخبار منتشره درباره تلاش برای ماندن این کشور در اتحادیه اروپا را نادرست دانست.

در بیانیه صادره از سوی دفتر نخست وزیر انگلیس در این خصوص آمده است: دولت هرگز از سیاست هائی که این کشور را در اتحادیه اروپا نگه دارد، پیروی نمی کند.

این در حالیست که با توجه به کُندی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، برخی رسانه ها اعلام کرده بودند که دولت این کشور تصمیم به ماندن در اتحادیه اروپا دارد.