رهبر جنبش انصارالله یمن ضمن تسلیت شهادت صالح الصماد اعلام کرد که این جنایت بر عزم و اراده ملت یمن خللی وارد نمی کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن ضمن تسلیت شهادت صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: خدواند فیض شهادت را نصیب الصماد کرد و این آرزوی وی بود. دشمنان و در راس آنها آمریکا و عربستان مسئول هستند.

رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: این جنایت و جنایات دیگر بدون محاسبه نخواهد بود. این جنایت اراده ملت عزیر ما را نمی شکند.