مسئول منطقه البقاع در حزب الله لبنان گفت که پروژه تکفیری شکست خورده است و هرگز نمی تواند اهداف خود را محقق کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، محمد یاغی مسئول منطقه البقاع در حزب الله لبنان گفت که پروژه تکفیری در شرف سقوط است و جنایتکاران و قاتلان هرگز در سرزمین ما باقی نخواهند ماند.

وی افزود: ما تصمیم گرفتیم که با پروژه تکفیری مقابله کنیم و این تصمیم خود را عملی کردیم و با تکفیری ها در سوریه و عراق مبارزه کردیم و در کنار مردم یمن ایستادیم. ما می گوییم که این پروژه موفق نخواهد شد، بلکه شکست خورده است و هرگز نمی تواند اهداف خود را محقق کند.

این مقام حزب الله گفت که ما به کشورهای غرب هشدار داده بودیم که این تروریستهای تفکیری که در مساجد وابسته به وهابیت در غرب تحصیل می کنند، روزی بر آنها خواهند شورید.

یاغی افزود: اگر رزمندگان مقاومت نبودند، تکفیری ها امروز مطابق برنامه از پیش تعیین شده در تمام لبنان حضور داشتند.