یکی از اعضای شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد که عربستان و امارات آماده مواجهه با پاسخ این جنبش به شهادت صالح الصماد باشند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، محمد البخیتی عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله تاکید کرد: عربستان و امارات باید آمادگی مواجهه با پاسخ جنایت ترور صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: عربستان و امارات تمام خطوط قرمز را زیر پا گذاشتند ما حق داریم کسانی را که مسئولان دردها و رنج های مردم ما هستند هدف قرار دهیم. عربستان مسئول تشدید اوضاع از طریق ارتکاب جنایات پی در پی در یمن است.

البخیتی تاکید کرد: این پاسخ علیه عربستان در محورهای زمینی و هوایی و از طریق موشکهای بالستیک خواهد بود.