سفیر جدید اسلواک در تهران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و درباره گسترش مناسبات فرهنگی گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ لوبومیر گولیان، سفیر جدید اسلواک در جمهوری اسلامی ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

ظریف در این دیدار تاکید کرد: دوکشور از ظرفیتهای متنوعی برای توسعه مناسبات بویژه در حوزه اقتصادی برخوردارند و سفر مقامات عالیه دو کشور به پایتختهای یکدیگر، همکاریهای اقتصادی فیمابین را تعمیق خواهد بخشید.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه روابط با جمهوری اسلواک در چارچوب اتحادیه اروپا و بصورت دوجانبه است.

لوبومیر گولیان، سفیر جدید اسلواک در جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار بر علاقه مندی این کشور برای افزایش روابط اقتصادی در زمینه های مختلف از جمله نفت و انرژی تاکید کرد.

سفیر جدید اسلواک همچنین لزوم گسترش مناسبات فرهنگی و دانشگاهی بین دو کشور از جمله با دانشگاه تهران در خصوص مبادله استاد را خاطرنشان ساخت.