کرسی علمی ترویجی «بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی» با ارائه محمدجواد توکلی ۶ اردیبهشت برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، کرسی علمی ترویجی «بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی» در قم برگزار می شود.

ارائه دهنده این کرسی محمدجواد توکلی و ناقدان این نشست حجت الاسلام سید حسین میرمعزی و حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا هستند.

این کرسی پنج شنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به نشانی قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، سالن همایش های ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار می شود.