نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه بغداد قصد دخالت در امور سوریه را ندارد اعلام کرد که این کشور به مقابله با داعش ادامه خواهد داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: عراق قصد دخالت در امور سوریه را دارد. ما خواستار دخالت در امور سوریه نیستیم و ملت سوریه سرنوشت خود را مشخص می کند.

وی افزود: به حملات به داعشی ها ادامه خواهیم داد و بیشتر از قبل این کار را انجام خواهیم داد.

نخست وزیر عراق گفت: پیچیده شدن پرونده سوریه و درگیری در آن به بقای داعش در این کشور منجر شده است.

وی تاکید کرد: دولت از نیروهای امنیتی حمایت و آنها را به تجهیزات جدید مجهز می کند. دولت به پاکسازی همه مناطق غیر مسکونی از تروریستها داعش ادامه می دهد. داعشی ها در برخی رسانه ها نفوذ کرده اند و درباره اخبار کاذب هشدار می دهم.

العبادی گفت: نیروهای عراقی بر داعش در عراق غلبه کرده اند و ما آنها در هر مکانی تحت تعقیب قرار می دهیم.

وی از ادامه روند مبارزه با فساد نیز خبر داد.