دانشجویان دانشگاه صنعا با برگزاری راهپیمایی، کشتار و غارت شهروندان یمنی در استان عمران به دست متجاوزان سعودی را محکوم کردند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از “مسیره نت”، دانشجویان با سر دادن شعار و حمل پلاکارد و تصاویری از قربانیان این جنایت، هدف قرار دادن تأسیسات خدماتی و آموزشی یمن را محکوم کردند.
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعا تاکید کردند که آمریکا مسؤول اصلی کشتار ملت یمن است.
آنها در بیانیه پایانی از آزادگان جهان و سازمان های جامعه مدنی و سازمان ملل متحد خواستند از هزاران اسیر و کارگر که در اثر تجاوز ظالمانه به یمن آواره شده اند حمایت کنند.
گفتنی است جنگنده های سعودی روز گذشته دو جنایت در حق شهروندان یمنی مرتکب شدند که اولی کارخانه عمران را هدف قرار داد که در اثر آن ۱۵ نفر شهید و ۲۹ نفر زخمی شدند.
جنایت دوم، حمله به مسافران در منطقه “نَهم” بود که بر اثر آن ۱۳ نفر به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند.