کمیساریای حقوق بشر موریتانی گفت: بزرگترین چالش قاره آفریقا مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است که جنبش توسعه در سطح این قاره را با مشکل روبرو می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، ولد عبدالمالک کمیساریای حقوق بشر موریتانی گفت: بزرگترین چالش قاره آفریقا مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است که جنبش توسعه در سطح این قاره را با مشکل روبرو می کند.

وی در سخنانی در اختتامیه شصت و دومین کمیته حقوق بشر و ملتها کمیته آفریقا در نواکشوت پایتخت موریتانی اعلام کرد: قاره آفریقا همچنان با چالش های بزرگی که مهمترین آنها مبارزه با تروریسم، افراط گرایی، جنایات سازمان یافته، فقر شدید، درگیری های مسلحانه، بحران زیست محیطی و بهره کشی از زنان و کودکان و نقض حقوق بشر است.

عبدالمالک بیان کرد: موریتانی به تعهدات آفریقایی اش در زمینه حقوق بشر عمل کرده است.