«مجتبی حیدری» به سمت مدیر هماهنگی با رسانه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم منصوب شد.

به گزارش پرس شیعه؛ «مجتبی حیدری» از سوی «سید فخرالدین اسماعیلی» مدیر کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی  قرآن کریم به سمت «مدیر هماهنگی با رسانه» کمیته روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم منصوب شد.

بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، در ماه رمضان امسال برگزار می‌شود.