شبکه خبری «اللؤلؤه» از کاهش حکم های اعدام صادره علیه جوانان بحرینی از اعدام به «حبس ابد» خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه خبری الؤلؤه، بحرین در زیر فشار افکار عمومی و واکنشهای وسیع مخالفان رژیم آل خلیفه در داخل و خارج این کشور، حکم های اعدام صادره علیه ۶ جوان بحرینی در دادگاه نظامی را از اعدام به حبس ابد کاهش داد.

همچنین پایگاه خبری روزنامه الوطن بحرین وابسته به دفتر پادشاهی در خبری فوری اعلام کرد کاهش حکم ها به دستور پادشاه بحرین صورت پذیرفته است.

جریان های مخالف رژیم آل خلیفه از جمله جمعیت الوفاق ، ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه ، تشکل معارضان بحرینی در انگلیس، جریان الوفا ، جنبش حق و جریان العمل روز گذشته با صدور بیانه هایی شدید اللحن پادشاه بحرین را مسوول اصلی صدور این حکم ها خوانده و عواقب آن را متوجه وی ساخته بودند.

مردم بحرین نیز از روز گذشته با حضور گسترده در خیابانها و برگزاری تظاهرات و فعالیت های اعتراض آمیز نسبت به صدور این حکم ها اعتراض کردند.

دادگاه نظامی روز گذشته حکم اعدام علیه ۶ جوان بحرینی را به اتهام «طراحی نقشه ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین» صادر نمود.

مجامع بین المللی با اذعان به اینکه هیچ تروری رخ نداده و حکم ها بر اساس اعترافاتی صادر شده اند که که زیر شکنجه کسب شده، این محاکمه را غیر قانونی خوانده و قاطعانه خواستار لغو حکم های صادر شده بودند.