استاد دانشگاه و کارشناس مصری با اشاره به تهدیدات امروز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضد ایران آنرا ناشی از ترس و نگرانی وی از حمله ایران دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، محمد علی استاد دانشگاه مصری و کارشناس امور اسرائیل اعلام کرد که تهدیدات آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران عجیب نیست و ناشی از ترس و وحشتی است که این رژیم به سبب تهدیدات ایران در هدف قرار دادن اسرائیل در آن به سر می برد.

وی افزود: خود آویگدور لیبرمن هم نگران و هراسان است از این رو پیام تهدید آمیز ارسال می کند تا به نوعی بازدارندگی در برابر ایران ایجاد کند و مانع از اجرایی شدن اقدام ایران شود. وی به خوبی می داند که پایگاههای ایرانی در نزدیکی این رژیم قرار دارد و می تواند ضربات دردناکی به داخل اسرائیل وارد کند.

استاد دانشگاه مصری بیان کرد: لیبرمن به این علت منبر رسانه ای سعودی را انتخاب کرد و با ایلاف گفتگو کرد زیرا می داند که عربستان کشوری است که با ایران خصومت دارد و میان آنها کشمکش های سیاسی زیادی وجود دارد.

وی افزود: لیبرمن گفته است که اگر ایران تل آویو را هدف قرار دهد اسرائیل تهران را هدف قرار می دهد و هر مرکز نظامی ایرانی که اسرائیل را در سوریه تهدید کند به هر قیمتی که باشد نابود می کند. این تهدید به واکنش می کند و مفهومش این است که اسرائیل انتظار حمله از سوی ایران را دارد.

محمد علی تاکید کرد: تهدیدات ایران مبنی بر انتقام گیری به علت حمله اسرائیل به فرودگاه تیفور جدی است به ویژه که مسئولان ایرانی یکبار این موضوع را اعلام نکرده اند بلکه بارها تکرار کرده اند.

شایان ذکر است که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی  در مصاحبه با روزنامه سعودی ایلاف در مورد واکنش این رژیم به حمله احتمالی ایران به تل آویو گفت: «به تهران حمله می کنیم و تمامی پایگاه های نظامی ایران در سوریه را که تهدیدی برای اسرائیل محسوب می شود تخریب می کنیم».