سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) با انتشار آمار هولناک و خجالت باری اعلام کرد که اعراب از دوران عباسی در یکهزار سال پیش تاکنون تنها ۱۱ هزار کتاب ترجمه کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ سایت “مهدی الزغبی” نویسنده سوری در مطلبی در سایت “شارع الصحافه” نوشت: سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO در گزارش اخیر آمار هولناک و خجالت باری را درخصوص وضعیت فرهنگی جهان عرب منتشر کرده است.

* مطالعه یک چهارم صفحه در سال، در کشورهای عربی!

در این گزارش آمده است: میانگین سرانه فردی مطالعه سالانه کتاب در سطح جهان ۴ کتاب، در آمریکا ۱۱ کتاب، در انگلیس۷ کتاب است اما در جهان عرب، فقط یک چهارم یک صفحه بوده است.

این نویسنده افزود: تصور کنید مجموع ترجمه های سالیانه اعراب مساوی با یک پنجم ترجمه های سالیانه یونان است. اعراب از دوران عباسی (در ۱۰۰۰ سال پیش) تا امروز تنها ۱۱ هزار کتاب ترجمه کرده اند؛ درحالی که اسپانیا به تنهایی در یک سال ۱۱ هزار کتاب ترجمه می کند. تصور کنید که میزان مصرف کاغذ انتشارات گالیمار فرانسه به تنهایی بیشتر از همه چاپخانه های عربی است.

بالاتر از این، گزارش سازمان یونسکو نشان می دهد که میانگین مطالعه (کتاب) کودکان در جهان عرب خارج از کتابهای درسی تنها ۶ درصد در سال است و هر ۲۰ کودک عرب در مجموع سالانه یک کتاب می خواند. این درحالی است که یک کودک انگلیسی هفت کتاب و یک کودک آمریکایی ۱۱ کتاب در سال می خواند. این بدان معنا است که وقت اختصاص یافته کودک عربی برای مطالعه آزاد (بدون احتساب مطالعه دروس مدرسه) تنها شش دقیقه درسال است.

میزان کتاب های ویژه کودکان عرب در سال ۴۰۰ جلد است اما این میزان برای کودکان آمریکایی ۱۳۲۶۰ جلد، برای کودکان انگلیسی ۳۸۳۸ جلد، برای کودکان فرانسوی ۲۱۱۸ جلد و برای کودکان روس ۱۴۸۵ جلد است.