کشورهای آلمان، دانمارک، فرانسه، بلژیک و سوئد، از اتحادیه اروپا درخواست کردند تا حالت کنترل فوق العاده بر مرزهای خود را تمدید کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودی، شش کشور عضو اتحادیه اروپا از مقر این اتحادیه در بروکسل درخواست کرده اند تا کنترل فوق العاده بر مرزهایشان را فراتر از قوانین مربوط به تردد آزاد شنگن تمدید کنند. دلیل این کار نیز سیل مهاجرین روانه شده از خاورمیانه و شمال آفریقا به این قاره عنوان شده است.

پیش از این قرار بود اعضای عضو این اتحادیه به دلیل قرار گرفتن در شرایط اضطراری مذکور، کنترل خود بر مرزها را تنها برای مدت هشت ماه افزایش دهند. حال با نزدیک شدن به زمان خاتمه این مدت، شش عضو این اتحادیه به فکر درخواست از بروکسل برای تمدید این مهلت افتاده اند.

سوئد که باید مقررات کنترل مذکور خود را تا ماه ژوئن به پایان برساند، از این درخواست حمایت کرده است. این در حالیست که این کشور بیشترین تعداد پناهنده را در میان سایر اعضای اتحادیه اروپا به نسبت سرانه جمعیت خود پذیرفته است.

فرصت آلمان نیز که بیشترین سهم را در پذیرش پناهندگان به خود تخصیص داده، در ماه مه به پایان خواهد رسید.

روز دوشنبه دانمارک نیز اعلام کرد که کنترل فوق العاده بر مرزهایش را دست کم تا تاریخ دوم ژوئن ادامه خواهد داد.

نام کشورهای دیگری چون فرانسه، اتریش و بلژیک نیز در میان این شش کشور متقاضی تمدید زمان کنترل فوق العاده قرار دارد. گفته می شود تنها در سال گذشته میلادی، حدود یک میلیون نفر پناهجو از خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده اند.