یکی از دادگاه های آرژانتین قاضی را مسئول رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه کریستینا فرناندز رئیس جمهور پیشین این کشور آمریکای لاتین کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایندپندنت آرژانتین، رئیس جمهوری سابق آرژانتین از سوی حزب مخالف به مواردی چون پولشویی و چشم پوشی از تخلفات بانک مرکزی متهم است.

فرناندز که یک سیساتمدار چپ گرا است، در ماه دسامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) پست ریاست جمهوری آرژانتین را بعد از ۸ سال به «موریسیا ماکری» از حزب راست میانه واگذار کرد.

اتهامات اخیر علیه فرناندز نیز که شامل پول شویی و چشم پوشی از تخلفات بانک مرکزی آرژانتین در زمان تصدی پست ریاست جمهوری است، از سوی حزب مخالف وی مطرح شده است.

این مسئله موجب شکل گیری تظاهرات های گسترده در حمایت از فرناندز شده چرا که وی به دلیل خدمات اجتماعی گسترده ای که در زمان ریاست جمهوری به مردم ارائه داده از محبوبیت زیادی در بین آنها برخوردار است.

فرناندز پس از ارائه اظهارنامه کتبی خود به دادگاه، با حاضر شدن در جمع کثیری از طرفدارانش اعلام کرد: آنها می توانند مرا حبس کنند اما هرگز قادر به ساکت کردن من نخواهند بود. مخالفین مدام از مصونیت من به دلیل برخی عناوین دولتی صحبت می کنند حال آنکه من نیازی به مصونیت ندارم. مصونیت من حمایت مردمی است که در دو انتخابات متوالی به من رای دادند.