منابع رسانه ای از یورش گسترده مزدوران رژیم سعودی به شهر ذی ناعم واقع در استان البیضاء خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، مزدوران رژیم سعودی به شهر «ذی ناعم» واقع در استان «البیضاء» یورش بردند.

بر اساس این گزارش، تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به شهر «ذی ناعم» در البیضاء با دخالت ارتش و نیروهای مردمی یمن با ناکامی مواجه شد.

ارتش و نیروهای مردمی یمن در جریان درگیری با مزدوران سعودی در ذی ناعم شماری از آنها را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر، مناطق مختلف یمن طی ساعات اخیر شاهد درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش و کمیته های مردمی با مزدوران آل سعود بود.

در همین رابطه گزارش های میدانی از یمن حاکی از آن است که مزدوران سعودی منطقه «مبدعه» واقع در استان «نِهَم» را با استفاده از خمپاره هدف قرار دادند.

از تعز نیز گزارش های میدانی بیانگر آن است که علی رغم پذیرش آتش بس از سوی انصارالله، مزدوران سعودی با بهره گیری از تانک و دیگر سلاح های سنگین مواضع ارتش و نیروهای مردمی یمن را در منطقه الضباب هدف قرار دادند.