پادشاه اسپانیا روز سه شنبه سوم ماه مه در دیدار با رئیس پارلمان این کشور، فرمان انحلال پارلمان را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپین ریپورت، خاندان سلطنتی اسپانیا تأیید کرد که سند فراخوان انتخابات عمومی جدید نیز به امضای پادشاه رسیده است. با اجرای فرمان مزبور، از سال ۱۹۷۸ تاکنون این پارلمان کوتاهترین مدت فعالیت را رقم خواهد زد.

این نخستین بار در تاریخ دموکراتیک و مدرن اسپانیاست که پادشاه این کشور دستور انحلال پارلمان را صادر می کند؛‌ زیرا هنوز پس از گذشت چهار ماه از برگزاری انتخابات عمومی در بیستم دسامبر ۲۰۱۵،‌ اختلاف نظر میان احزاب سیاسی اسپانیا بر سر تعیین نخست وزیر جدید به قوت خود باقیست.

به دنبال رد پیشنهاد نخست وزیری از سوی ماریانو راجوی،‌ حصول یک توافق در میان احزاب سیاسی طی نشستهای پارلمان در ماههای ژانویه و فوریه به امری حیاتی بدل شد. در نهایت «پدرو سانچز» رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا برای قبول این تصدی نامزد شد؛ اما در گرفتن رأی اعتماد از پارلمان ناکام ماند.

گفتنی است در انتخابات ماه دسامبر هیچ یک از احزاب سیاسی اسپانیا نتوانستند اکثریت کرسیهای پارلمان را از آنِ خود سازند. نتایج نظرسنجیهای جدید نشان می دهد که در انتخابات آتی نیز هیچ یک از احزاب سیاسی از پیروزی قاطعی برخوردار نخواهد شد.

شایان ذکر است که طبق قانون اساسی اسپانیا، میان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات عمومی بایستی ۵۴ روز فاصله باشد. سال گذشته پارلمان اسپانیا در ۲۷ اکتبر منحل شد و انتخابات عمومی روز بیستم دسامبر برگزار گردید. به همین ترتیب، با انحلال پارلمان اسپانیا در روز سه شنبه سوم ماه مه، انتخابات عمومی روز یکشنبه ۲۶ ژوئن برگزار خواهد شد.