مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان گفت: پاکستان در رقابت با هند قدرت هسته ای خود را افزایش می دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده است: پاکستان از حامیان عدم گسترش سلاح های اتمی است. هند و آمریکا تابع این قوانین نیستند و پاکستان در رقابت با هند توان هسته ای خود را افزایش می دهد.

وی در ادامه افزود: تمام دنیا سیستم دفاع موشکی ما را مورد قبول قرار داده است. پاکستان تعهدات بین المللی خود را بخوبی انجام می دهد و طرح هایی برای آسیای جنوبی عاری از سلاحهای اتمی ارایه کرده است. پاکستان بخوبی به تعهدات و مسئولیت های جهانی خود در قبال سلاحهای اتمی آشنا است.

وی در ادامه تصریح نمود: پاکستان برای حفظ و دفاع از سلاحهای اتمی به سیستم دفاع موشکی موثر مجهز است و آمادگی رویارویی با هرگونه خطر احتمالی را داراست. این سیستم دفاع موشکی مطابق با استانداردهای بین المللی و گروه تامین کنندگان هسته ای است.

وی با اشاره به منع فروش جنگنده های «اف ۱۶» از سوی آمریکا به پاکستان گفت: استفاده از این جنگنده ها در مبارزه با تروریستها موثر است. دولت آمریکا با طرح فروش جنگنده های «اف ۱۶» به پاکستان موافقت بعمل آورده است اما با مخالفت کنگره آمریکا بودجه اختصاص داده شده برای خرید این جنگنده ها به حالت تعلیق درآمده است. اگر برای فروش این جنگنده ها بودجه ای در نظر گرفته نشود پاکستان راه جدیدی برای خرید این جنگنده ها در پیش خواهد گرفت.

وی درباره مذاکرات صلح افغانستان تصریح کرد: هیئتی از طالبان افغانستان به پاکستان آمده بود، اما دولت افغانستان اعلام کرده است راه دیگری بجز مذاکره بری مقابله با طالبان در پیش گرفته شود. باید به این نکته توجه داشت که جنگ تنها راه حل مسئله افغانستان نیست و این موضوع باید از طریق مذاکرات حل و فصل شود.