احمد کریمه استاد الازهر در انتقاد از برخی جریان های اسلامی همچون سلفیه و اخوان المسلمین، فتواهای آنها را در راستای شکم و شهوت آنها دانست و از آنها خواست امر فتوا را به اهلش واگذار کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ احمد کریمه استاد فقه مقارن دانشگاه الازهر مصر در انتقاد از برخی جریان های اسلامی و فتواهایی که از سوی جریان های اسلامی صادر می شود گفت: این جریان ها سطح فکر پایینی دارند.

وی افزود: این جریان ها که شامل گروه های مختلف سلفی و اخوان المسلمین می شوند، فتواهای زیادی درباره زنان صادر می کنند، زیرا فرهنگ آنها به شهوت و شکم مرتبط و مشغول است و برداشت آنها از اسلام نیز چیزی جز ارضای شوت و احکام طهارت نیست و ما از آنها می خواهیم کاری به صدور فتوا نداشته باشند و این کار را به اهلش واگذار کنند.

این استاد الازهر خاطر نشان کرد: این جریان ها خطری برای اسلام به شمار می روند، زیرا تروریست های داعش در واقع نوع پیشرفته سلفیه و اخوان المسلمین هستند که در آینده بدتر نیز خواهند شد.

وی ادامه داد: همین سلفی ها بودند که ابومصعب و الزرقاوی و اسامه بن لادن و رهبران داعش و القاعده را تربیت کردند و سلفی ها اکنون نیز با اسرائیل رابطه دارند.