رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت: مسئولان و مردم باید برای ظهور آقا امام زمان(عج) بسترسازی کنند و در این زمینه تلاش برای تحقق عدالت، تقوا و پاکدامنی در جامعه اهمیت بسیار دارد.

به گزارش پرس شیعه، امیر احمد رضا پوردستان درباره راهبردهایی که می‌تواند ما را به ظهور نزدیک کند، گفت: مسئولان و مردم باید برای ظهور آقا امام زمان(عج) بسترسازی کنند و در این زمینه تلاش برای تحقق عدالت، تقوا و پاکدامنی در جامعه اهمیت بسیار دارد.

وی افزود: باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که امام زمان(عج) بستر را مهیای ظهور ببینند و خداوند متعال نیز اذن ظهور دهند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش تاکید کرد: قطعاً آن چیزی که دل امام زمان(عج) را شاد می‌کند بسترسازی برای ظهور ایشان خواهد بود و بی تردید رعایت عدالت اجتماعی و انصاف توسط مردم در جامعه، زمینه‌های بسترساز ظهور ایشان خواهد بود