یک مترجم افغانی که به همراه نیروهای انگلیسی در هلمند خدمت می کرد، دست به خودکشی زد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه “تایمز” انگلیس تأکید کرد که “ناجی الله داودزی” به دلیل مخالفت مسؤولان انگلیسی با اعطای پناهندگی سیاسی به او خودکشی کرد.
مسؤولان انگلیسی ادعا کردند، به این دلیل با اعطای پناهندگی به ناجی الله مخالفت کرده‌اند که از طریق ایتالیا وارد اتحادیه اروپا شده بود و در آن کشور انگشت نگاری شد، بنابراین باید در همان کشور درخواست پناهندگی می‌کرد.
به نوشته تایمز، ناجی الله راهی بسیار طولانی و دشوار را از کشورش برای رسیدن به انگلیس طی کرد، و امیدوار بود با توجه به خدمتی که به نیروهای انگلیسی در افغانستان کرده بود، با درخواست پناهندگیش موافقت شود. اما در نهایت با آغاز فرایند اخراج او از انگلیس، دچار افسردگی شدید شد و دست به خودکشی زد.
اما ماجرای اخراج ناجی الله تنها مورد نبود، و طبق اذعان تایمز مسؤولان انگلیسی درخواست ۳ مترجم افغان دیگر را که با نیروهای انگلیسی در افغانستان خدمت کرده بودند، به همین دلیل (ورود اتحادیه اروپا از کشورهای دیگر) مخالفت کردند.