دولت مصر، چهار دیپلمات قطری زن را در فرودگاه بین المللی قاهره، دیپورت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این چهار دیپلمات قطری زن، دوشنبه شب بدون روادید از بحرین به قاهره رفتند، اما فرودگاه قاهره از پذیرش آن ها خودداری کرد.

یک منبع امنیتی در فرودگاه بین المللی قاهره که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری آناتولی گفت: دیپورت کردن این دیپلمات های قطری، در راستای “معامله به مثل” با قطر صورت گرفت.

به گفتۀ این منبع، این چهار دیپلمات قطری که از بحرین به قاهره آمده بودند، فاقد روادید ورود به مصر بودند.

وی افزود: مسؤولان امنیتی فرودگاه، با دفتر وزارت خارجه مصر در فرودگاه قاهره تماس گرفتند و در خصوص وضع این دیپلمات ها، دستورالعمل درخواست کردند و دفتر وزارت خارجه مصر در فرودگاه قاهره، دستور داد که آن ها را به هواپیمایشان برگردانند و با آن ها معامله به مثل کنند.

روابط مصر و قطر، از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اخوانیِ مصر رو به تیرگی گرایید، تا جایی که دو کشور سفرای خود را فراخواندند. قطر، به قدرت رسیدنِ عبدالفتاح سیسی را به مثابۀ کودتای وی ضد رئیس جمهور منتخب و قانونی مصر می داند و دولت مصر، قطر را به حمایت از اخوان المسلمین متهم می کند، که از نظر دولت مصر سازمانی تروریستی است.