وزارت دادگستری سعودی، برای نخستین بار با اعطای یک نسخه از عقدنامه به زنان عربستانی موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ زنان عربستانی از این بعد می توانند طبق دستور “ولید المعانی” وزیر دادگستری سعودی، یک نسخه از عقدنامه خود را در اختیار داشته باشند.
وزیر دادگستری سعودی تأکید کرد که این تصمیم به خاطر اطلاع یافتن زنان از حقوق خود و همچنین نیاز آنان به نسخه‌ای از عقدنامه هنگام مراجعه به دادگاه -به دلیل اختلاف با همسر- اتخاذ شده است.
زنان در عربستان از بسیاری از حقوق شهروندی محروم هستند به صورتیکه آنان حتی حق رانندگی و دریافت گواهینامه ندارد.