رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی لبنان گفت که چنانچه شرایط اقتضا کند، در انتخاب میشل عون رئیس جریان ملی آزاد به عنوان رئیس جمهور لبنان مانعی نمی بیند.

به گزارش پرس شیعه؛ ولید جنبلاط روز سه شنبه در گفت وگو با سایت سعودی “ایلاف” گفت: وضعیت امروز برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان مناسب نیست.

وی با اذعان به اینکه هیچ گروهی یا جریانی در لبنان قادر نیست که حزب الله را در عرصه سیاسی این کشور منزوی کند، اظهار داشت: حزب الله یکی از ارکان اساسی در لبنان به شمار می رود. هرکسی که رویکرد منزوی کردن سیاسی این حزب را در سر می پروراند، اشتباه می کند.

جنبلاط افزود: درحال حاضر دو نامزدِ دارای ویژگی های رئیس جمهور هستند؛ یعنی سلیمان فرنجیه (رئیس جریان المرده) و میشل عون.

وی افزود: سلیمان فرنجیه و میشل عون شانس دارند و همچنین هنری حلو نامزد تشکل دیدار دموکراتیک. اما این امر بستگی به شرایط سیاسی معینی دارد. این شرایط سیاسی در حال حاضر وجود ندارد. یعنی باید شرایط پیرامون را بخوانیم.

جنبلاط تصریح کرد: اگر تلاش ها متحد و منسجم شد یا سازش سیاسی انجام گرفت، من مانعی نمی بینم که عون انتخاب شود؛ اگر منافع ملی انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور را اقتضا کند و اگر سلیمان فرنجیه (از رئیس جمهور شدن به نفع وی) کنار رود. مهم انتخاب یک رئیس جمهور است. من می گویم اگر شرایط اقتضا کند اما من تصمیم گیرنده نیستم.

وی همچنین گفت: اگر میشل عون هم بود با یک دوره ریاست جمهوری دوساله موافق نمی کرد.

جنبلاط درباره سوریه نیز پیش بینی کرد که درگیری در این کشور دستکم ۱۰ سال طول بکشد.

وی افزود: منطقه عربی در آغاز راهی طولانی قرار داد که چه بسا از دل آن ترسیم دوباره نقشه منطقه بیرون بیاید و عراق بهترین گواه در این زمینه است.

جنبلاط مدعی شد: “جبران باسیل” وزیر امورخارجه لبنان اشتباهاتی را در سیاست خارجی مرتکب شد که درنتیجه آن با کشورهای عربی منطقه (خلیج فارس) دچار بحران شدیم.

وی همچنین خواستار گفتگوی جدید کشورهای عربی منطقه و ایران در خصوص یمن و لبنان شد.