چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک نظامی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان صبح امروز شنبه به میزبانی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک نظامی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان صبح امروز (شنبه) به میزبانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در اولین روند مذاکرات این نشست، روند پیشرفت توافقات و تعاملات و همچنین برنامه ریزی برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط نظامی و انتظامی بین المللی نیروهای مسلح دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.