سخنگوی جنبش انصار الله یمن در بحبحوحه مذاکرات صلح یمن در کویت، هشدار داد که مزدوران عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری و مستعفی این کشور با حمایت ائتلاف عربستان سعودی برای حمله گسترده آماده می شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد عبدالسلام مزدوران منصور هادی را به بسیج گسترده نیرو و تجهیزات نظامی برای جنگ در استان های مارب، تعز و الجوف یمن متهم کرد.
سخنگوی جنبش انصارالله یمن همچنین هیئت مذاکره کننده منصور هادی را به توسل به توجیه های دروغین برای شکست مذاکرات کویت متهم کرد.
وی افزود: روشن است که هدف آنها آماده کردن شرایط برای جنگ گسترده در منطقه نهم در شمال شرق صنعا و نیز دیگر استان هاست.

کارشکنی هیات ریاض در مذاکرات کویت

خبرهای رسیده از مذاکرات صلح یمن درکویت همچنین حاکی است که هیئت اعزامی ریاض در مذاکرات صلح یمن (هیات مورد حمایت عربستان) به بهانه های مختلف، مشارکت در گفت وگوهای مستقیم با هیئت ملی یمن (هیئت گروه های انقلابی یمن) در کویت را به حال تعلیق درآورده است.

هیئت اعزامی از ریاض اعلام کرد که مشارکت خود را در رایزنی های مستقیم با هیئت ملی در کویت (گفت وگوهای صلح یمن) به حال تعلیق درآورده است.
مذاکرات صلح یمن با نظارت سازمان ملل متحد با هدف پایان دادن به تجاوز عربستان، در کویت برگزار و جلسه مقدماتی آن با سه روز تاخیر، پنجشنبه شب دوم اردیبهشت ماه آغاز شد .