هیئت ملی یمن در مذاکرات کویت، علت انصراف گروه ریاض از مذاکرات مستقیم را شکست و سردرگمی ارزیابی کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، حمید رزق عضو هیئت ملی یمن، روز سه شنبه به خبرنگار شبکه العالم گفت: انصراف گروه ریاض از مشارکت در مذاکرات مستقیم، نشان دهنده شکست و سردرگمی است.

وی افزود: دیدگاهی که هیئت ملی یمن ارائه کرد، آن ها را در تنگنا قرار داد، زیرا این دیدگاه بر اساس زمینه ای مشترک و مبتنی بر راه حل های مسالمت جویانه طرح ریزی شده است.

رزق تاکید کرد: این در حالی است که آن ها، دستِ خالی به مذاکرات آمده بودند.

“حمید عاصم” یکی دیگر از اعضای هیئت ملی یمن، به خبرنگار شبکه العالم گفت: آن ها وقتی دیدگاه هیئت ملی یمن را شنیدند، شگفت زده و متحیر شدند. به همین سبب راهی جز این نداشتند که از تنگنای به وجود آمده، شانه خالی کرده و فرار کنند، زیرا دیدگاه آنان، اساساً دیدگاه به شمار نمی رفت و تنها مجموعه ای از شرایط غیرقابل اجرا بود.