درسگفتار «بررسی ‌اندیشه‌ اقتصادی ‌شهید صدر» با محوریت کتاب «‌اقتصادنا» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، درسگفتار «بررسی ‌اندیشه‌ اقتصادی ‌شهید صدر» با محوریت کتاب «‌اقتصادنا»توسط دکترعادل ‌پیغامی استاد دانشگاه امام صادق(ع) ارائه می‌شود.

این درسگفتار چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، ساعت ۸ صبح در دو نوبت صبح و عصر به نشانی بزرگراه شهید چمران، پل‌ مدیریت، دانشگاه امام‌صادق(ع)برگزار می‌شود.

آخرین‌ مهلت‌ ثبت‌نام ۱۷ اردیبهشت‌ماه اعلام شده و به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.

لینک‌ ثبت‌نام : https://goo.gl/7DWPjt