اعضای هیئت عالیرتبه نظامی سلطنت عمان به ریاست سرتیپ ستاد حمد بن راشد البولوشی معاون عملیات و برنامه ریزی رییس ستاد نیروهای مسلح عمان صبح امروز از دانشگاه عالی دفاع ملی بازدید کردند.

به گزارش پرس شیعه، اعضای هیئت عالیرتبه نظامی سلطنت عمان به ریاست سرتیپ ستاد حمد بن راشد البولوشی معاون عملیات و برنامه ریزی رییس ستاد نیروهای مسلح عمان صبح امروز از دانشگاه عالی دفاع ملی بازدید کردند.

در این بازدید سردار سرتیپ قدیر نظامی معاون امور بین الملل ستاد کل نیروهای مسلح و سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی هیئت عالیرتبه نظامی کشور عمان را همراهی کردند.

چهار دهمین نشست کمیته مشترک همکاری های نظامی و دفاعی عمان و جمهوری اسلامی ایران از چهاردهم اردیبهشت آغاز به کار کرده و تا بیست اردیبهشت ادامه دارد.