مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیه الله (عج) برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از میان طلاب واجد شرایط پذیرش می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیه الله (عج) در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از میان طلاب علاقه مند و واجد شرایط پذیرش می کند.

از شرایط پذیرش این مؤسسه می توان به اتمام سطح، نداشتن اشتغال علمی و اجرایی در سایر مراکز و ارگان ها، قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه، رعایت تقوا و حسن اخلاق و تعهد به اجرای دقیق برنامه و مقررات مؤسسه اشاره کرد.

مواد امتحانی شرکت در آزمون این مؤسسه مکاسب(محربه، بیع و خیارات) و جلدین کفایه الاصول است.

دو قعطه عکس، فتوکپی شناسنامه و برگه ارزیابی مرکز مدیریت از مدارک مورد نیاز برای نام نویسی در این آزمون است.

علاقه مندان می توانند ۸ اردیبهشت ماه تا ۸ خردادماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ با مراجعه به خیابان معلم، کوچه ۲۱، بعد از مسجد سلماسی، سمت چپ، کوچه شماره ۴ نسبت به نام نویسی در این آزمون شرکت کنند.

شایان ذکر است که این آزمون پنج شنبه ۱۳ خردادماه ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.