نودو دومین باشگاه ماهانه انجمن نجوم آیاز تبریز ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، آشنایی با «طراحی آنتن یواچ‌اف برای کاربری نجومی» در نود و دومین باشگاه ماهانه انجمن نجوم آیاز تبریز صورت می گیرد. در این باشگاه، رویت هلال ماه بحث و بررسی قرار می گیرد.

سینما مستند، تازه‌ترین خبرهای نجوم و فضا، رویدادهای رصدی خرداد، طراحی آنتن یواچ‌اف، انتخابات، رویت هلال از بخش های این برنامه به شمار می رود.

این باشگاه روز جمعه ۲۱ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ در تبریز  باغ کتاب تبریز برگزار می شود.