رمانی شاخص از امیل حبیبی داستان‌ نویس فلسطینی در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود.

به گزارش شیعه پرس؛ رمان «وقایع غریبِ غیب‌شدنِ سعید ابونحس خوشبد‌بین» به عنوان رمانی شاخص از «امیل حبیبی و به عنوان یکی از آثار مهم ادبیات عرب توسط احسان موسوی خلخالی از متن عربی به فارسی ترجمه و در نمایشگاه کتاب توسط نشرنون منتشر خواهد شد.

امیل حبیبی داستان‌نویس فلسطینی در این رمان با زبانی آمیخته با طنز و شیوه روایتی روان ماجرای سعید ابونحس را در فلسطین اشغالی روایت می‌کند.

این کتاب با مطرح کردن عبارتی تحت عنوان «خوشبدبین» pessoptimis در ادبیات این تعبیر را در ادبیات جهان مطرح کرده است. به طوری که پروفسور ادوارد سعید این رمان را به عنوان رمانی نبوغ آمیز معرفی می‌کند.

احسان موسوی خلخالی پیش از این آثاری از نصرحامد ابوزید چون «چنین گفت ابن عربی» و «رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن» را ترجمه کرده است.

«وقایع غریبِ غیب‌شدنِ سعید ابونحس خوشبد‌بین» در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران و در غرفه نشرنون رونمایی خواهد شد.

بیشتر بخوانید.....
اتحاد از دغدغه های رئیس مذهب